GO-markt: dé plek voor banen op Goeree-Overflakkee

 

De GO-markt is gevestigd in de bibliotheek in Middelharnis en is dé plaats waar ondernemers, onderwijs en overheid elkaar treffen. De duurzame verbinding tussen ondernemer, onderwijs en overheid (3 O’s) is één van de pijlers voor het behouden en ontwikkelen van de eilandelijke economie en de arbeidsmarkt op Goeree-Overflakkee. Om deze verbinding verder te versterken is de GO-markt ingericht: een permanente fysieke samenwerkings- en ontmoetingsplek, waar ook intermediairs (uitzendbureaus) kantoor houden.
 

Wat is de GO-markt?

 

De GO-markt is het samenwerkings- initiatief van de 3 O’s: Ondernemers, Onderwijs en Overheid van Goeree- Overflakkee. De 3 O’s geloven in de ‘Eilanditeit’ van het eiland en de unieke eigenschappen en kansen die dit met zich meebrengt. Zij voegen samen waarde toe aan de economie, arbeidsmarkt, samenleving en maatschappelijke betrokkenheid op Goeree-Overflakkee.
 

Inrichting

De inrichting van de GO-markt is gedaan aan de hand van de kleuren van de branche indeling, zoals die voor het VMBO is ontwikkeld. Voor elke branche is een deel van de ruimte ingericht met schermen voor bedrijfs- en opleidingspresentaties. Daarin zijn per branche ook alle werkmogelijk- heden op Goeree-Overflakkee en directe omgeving zichtbaar, zoals vacatures, stagemogelijkheden, opleidingsplekken en vrijwilligers- werk. Deze informatie is voor iedere werkzoekende (werkloos of werkend) toegankelijk.

 

Ondernemers

Goeree-Overflakkee beschikt over een rijk en gevarieerd bedrijfsleven met de hele wereld als afzetgebied voor een eveneens heel gevarieerd en innovatief productenaanbod. Binnen de GO-markt presenteren ondernemers hun onder- neming, het werk- en stageaanbod en de vereisten voor personeel op de aanwezige televisieschermen. Deelnemers van de GO-markt (ondernemers, onderwijs, overheid en intermediaire organisaties) komen regelmatig bijeen in verschillende branchetafels. Zo komt er per branche een betere aansluiting en een intensievere samenwerking tussen alle betrokken partijen.

 

Onderwijs

Voor het onderwijs is de GO-markt
de plaats om met overheid en ondernemers/bedrijfsleven om tafel
te gaan. Het belang zit vooral in het afstemmen van de inhoud van het les- programma, van stages en stagevormen en de bekendheid van leerlingen met het lokale bedrijfsleven. Daarnaast is

het belangrijk om vanuit het bedrijfs- leven te horen welke vaardigheden en competenties van leerlingen verwacht worden. Zodat hierop de programma’s en stages kunnen worden afgestemd. Opdrachten vanuit het bedrijfsleven, zoals onderzoeksopdrachten, enquêtes of specifieke opdrachten, zijn hierbij onontbeerlijk.

Door binnen de GO-markt de eilandelijke arbeidsmarkt en de ontwikkelingen daarin helder in beeld te brengen, kan het onderwijs samen met het bedrijfsleven invloed uitoefenen op de loopbaan oriëntatie van leerlingen. En daarnaast leerlingen stimuleren om een bepaalde richting op te gaan, waarmee zij hun kansen op werk aanzienlijk vergroten.

 

Inwoners

Inwoners van Goeree-Overflakkee vinden in de GO-markt informatie over werk, werkgelegenheid, onderwijs en economie. Als dit nodig is, is het ook de plaats waar ondersteuning wordt geboden bij het vinden en behouden van betaald werk, zodat in het
eigen levensonderhoud kan worden voorzien. Doordat alle partijen die kunnen bijdragen aan een mogelijke kans op werk zijn samengebracht in de GO-markt, ontstaat hier een win-win- situatie voor alle betrokkenen.

 

Intermediairs

Intermediaire organisaties,
zoals uitzendbureaus en payrollers, delen niet alleen hun werkaanbod met de GO-markt, zij zijn ook frequent aanwezig. Daardoor is
de GO-markt in staat werkzoekenden snel door te verwijzen. Op deze manier kan snel ingespeeld worden op werkaanbod.


Adres 

U vindt de GO-markt in de bibliotheek van Middelharnis aan het Kerkepad.
De GO-markt is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

U kunt zonder afspraak binnenlopen.

Het volledige adres

Kerkepad 11
3241 CH Middelharnis