Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee logo

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee

Over ons

Stichting OPOGO als schoolbestuur
Sinds 1 januari 2005 vallen alle openbare basisscholen op het eiland, waaronder de speciale school voor basisonderwijs, onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO). De stichting omvat 13 scholen, zo'n 1700 leerlingen, 175 personeelsleden, een onderwijsbureau met 5 medewerkers en een directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht ziet intern toe op het reilen en zeilen van de stichting sinds 2011-2012. Ook de natuurlijke en wettelijke band met de gemeente(n) ligt vast in de statuten.

De Raad van Toezicht (RvT) en de rol van de gemeente
Vanaf 2011-2012 ziet de Raad van Toezicht intern toe hoe de stichting reilt en zeilt. De directeur-bestuurder legt hierover verantwoording af aan de RvT. Hoe de informatieplicht naar de gemeente(n) verloopt en waar die zeggenschap over houdt is geregeld in onze statuten. Zie kopje "De stichting" onder "Over SOPOGO" in het hoofdmenu of "Visie, beleid en statuten". De RvT kent een rooster van aftreden. Er is een profiel opgesteld voor eventuele nieuwe kandidaten.

Het college van Bestuur
Gezien de grootte van de stichting bestaat het CvB vooralsnog uit een professionele directeur-bestuurder. Hij wordt gevoed vanuit onderwijsbureau, directieoverleg, GMR en/of andere belanghebbenden alvorens een besluit te nemen. De directeur bestuurder is officieel eindverantwoordelijk voor de organisatie, de totale onderwijskwaliteit, het personeel, de financien, de huisvesting etc. Veel verantwoordelijkheden worden gemandateerd aan medewerkers en schooldirecties. Er is een profielschets opgesteld voor de functie van directeur-bestuurder SOPOGO.

Onderwijsbureau
Gevormd door vaste-, tijdelijke en/of gedetacheerde medewerkers die gespecialiseerd zijn in: Administratie, Algemene Zaken, Financiën, Huisvesting, Personeel&Organisatie, Onderwijs(kwaliteitszorg) en Begeleiding.

GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders; elke school vaardigt vanuit haar eigen MR een ouder en een leerkracht af; de GMR kent een eigen reglement.

12 openbare basisscholen
Elke school heeft een eigen schooldirectie, eigen personeelsleden, een eigen MR en een eigen website. 

1 speciale school voor basisonderwijs
Ook met een eigen schooldirectie, eigen personeelsleden en MR. 

Daarnaast bestaan er tal van netwerken en overlegvormen met andere instanties. Als gevolg van de komst van passend onderwijs is er een nieuw samenwerkingsverband. 

Locatie


0 vacatures bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee

Helaas hebben we geen vacatures gevonden voor uw zoekopdracht

Gesuggereerde vacatures

Servicemonteur Crashtenders (Numansdorp. fulltime) bij Kenbri Fire Fighting
Servicemonteur Crashtenders (Numansdorp. fulltime)

Kenbri Fire Fighting

Numansdorp
Fulltime Stage
Servicemonteur Industrie (Numansdorp. fulltime) bij Kenbri Fire Fighting
Servicemonteur Industrie (Numansdorp. fulltime)

Kenbri Fire Fighting

Numansdorp
Fulltime Stage
Industrieel testleider schuim- en bluswatersystemen (Numansdorp, fulltime) bij Kenbri Fire Fighting
Industrieel testleider schuim- en bluswatersystemen (Numansdorp, fulltime)

Kenbri Fire Fighting

Numansdorp
Fulltime Stage