Innovatie adviseur Zorg en ICT

Dirksland HBO Fulltime

Omschrijving vacature

Sla jij een brug tussen behoefte en oplossing? Ben je analytisch sterk ingesteld en ben je in staat door alle details, de hoofdzaken te scheiden van bijzaken? Dan is dit een interessante vacature voor jou!

Wat ga je doen

Als adviseur ben je werkzaam op het grensvlak tussen bedrijfsprocessen en informatietechnologie. Je bent in staat om te pionieren en te schakelen tussen zorgprofessionals, onze ICT-afdeling en (software)leveranciers. Je neemt daarin graag het voortouw om opdrachten te realiseren. eHealth, kunstmatige intelligentie en data gedreven zorg zijn begrippen die je graag concreet in praktijk toepast.

Wij houden ons de komende jaren met een aantal belangrijke thema’s bezig. Zoals innovatie door inzet van ICT-middelen voor directe of indirecte patiëntenzorg (waaronder breed toepassen van eHealth) en het verbeteren van communicatie en gegevensuitwisseling in de transmurale zorgketen. Daarnaast vraagt het verder professionaliseren van beheer van de informatievoorzieningen aandacht. Informatievraagstukken en knelpunten in het primaire proces worden door jou geanalyseerd en daaruit voortvloeiend worden verbetervoorstellen opgesteld. Je neemt de regie om de verbetervoorstellen daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Je denkt mee over het informatiebeleid en je helpt mee om deze op te stellen. Verder stel je informatie-architectuur op, inventariseer je functionele eisen en wensen in het kader van een informatievraagstuk. Tot slot ben je prima in staat om projectmatig een klus te klaren.

Eisen vacature

Jij 

  • hebt een opleiding op HBO of WO niveau afgerond (bv. in de richting van BMG, verpleegkunde, informatiekunde, informatica).
  • hebt bij voorkeur ervaring binnen de gezondheidssector.
  • bent analytisch, pragmatisch en resultaatgericht.
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies en je bezit projectmanagementvaardigheden.
  • bent initiatiefrijk en een teamspeler met oog voor het belang van  de business.

 Wij

  • bieden interessante, innovatieve en uitdagende opdrachten.
  • bieden de charme van een organisatie met korte en heldere lijnen.
  • geven in eerste instantie een contract voor een jaar. Klikt het? Dan wordt dit omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd
  • bieden een salaris (afhankelijk van achtergrond FG 50 of 55) en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, onder andere een eindejaarsuitkering, collectieve ziektekostenverzekeringen en een meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden.
  • vragen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).