Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken

Middelharnis HBO Parttime

Omschrijving vacature

Op Goeree-Overflakkee is het goed wonen, werken en genieten van rust en ruimte. Werken bij de gemeente Goeree-Overflakkee is werken bij een inspirerende organisatie. De gemeentelijke organisatie wordt bemenst door goed opgeleide en ervaren medewerkers, die trots zijn op hun gemeente en op hun organisatie. Op geheel eigen wijze hebben zij de koers uitgezet voor de doorontwikkeling van de organisatie. De leidende ambitie: “De gemeente speelt in op de kracht van de samenleving en de kracht van haar medewerkers en benut deze optimaal.” Naast de functie gemeentesecretaris/algemeen directeur bestaat de directie uit twee directeuren. De organisatie heeft zestien teams, waarvan drie zelfsturend.

Met ruim 400 medewerkers streven we met elkaar naar een optimale dienstverlening, waarbij we aandacht hebben voor onze inwoners en het maatschappelijk middenveld. De gemeente is voor het team Maatschappelijke Ontwikkeling op zoek naar een:

Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken

(0,89 fte/ 32 uur per week)

Die zich voornamelijk richt op het beleidsterrein van de Participatiewet.

Functieprofiel

Je mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn je visitekaartje. Je bent in staat mensen goed te woord te staan, naar hen te luisteren en je weet anderen te overtuigen. Je moet een onderwerp op de agenda krijgen en het dus kunnen 'verkopen' aan beslissers, de uitvoerders en ook de belanghebbenden. Snel kunnen schakelen tussen wisselende taken gaat je goed af. Je regisseert een beleidsproces en voelt goed aan wanneer je aan de volgende fase moet beginnen. Je weet wie je er wanneer bij moet betrekken. Je houdt rekening met diverse belangen en daarover zal je ook moeten onderhandelen. Het is essentieel dat je je netwerk met stakeholders goed in beeld hebt. Je weet waar gezamenlijke belangen en uitdagingen liggen en je bent in staat om vervolgens met elkaar stappen te zetten om te komen tot resultaat. Een flinke portie hectiek hoort ook bij deze functie. Je werkt graag samen met anderen, maar ook zelfstandig kom je er prima uit. Je weet goed verbanden te leggen en te anticiperen op mogelijke problemen. Je bent in staat om doel- en resultaatgericht te handelen, legt verbanden met andere beleidsterreinen en je hebt geen last van een hokjesgeest.

Inhoudelijke beleidsterreinen

Het beleid op de navolgende terreinen actueel houden, op basis van landelijk beleid, regionale afspraken en lokale wensen, op de volgende beleidsterreinen:

 • Participatiewet (inkomensbeleid);
 • Participatiewet (re-integratie);
 • Minimabeleid.

Op basis van affiniteit, in samenhang met een evenwichtig werkpakket worden nadere afspraken gemaakt over de werkverdeling. Het is daarnaast niet uit te sluiten dat je ook op een ander beleidsterrein, voornamelijk binnen het sociaal domein, wordt ingezet. Binnen onze organisatie willen we immers onze kwaliteiten zo optimaal mogelijk benutten.

Hoe zou de dag eruit kunnen zien

Voor je van huis vertrekt, kijk je even je dagagenda in. Wanneer je het gemeentehuis binnenkomt en je computer aanzet, praat je ondertussen even bij met je collega’s. Vervolgens check je je mail en beantwoord je de meest urgente mail. Voor een complexe beantwoording van een ingewikkelde vraag heb je nu geen tijd. In je agenda reserveer je hiervoor anderhalf uur in de komende week. Dan is het tijd voor je overleg met de wethouder. Je praat hem bij over de diverse beleidsthema’s waar je mee bezig bent en maakt afspraken over de wijze waarop je de aanpak kiest. Wanneer je terug bent op je werkplek maak je een korte samenvatting van het gesprek. Je afspraak is er. Je voert overleg met een partij die subsidie ontvangt. Je vraagt uit over wat deze partij de afgelopen periode heeft gedaan, welke lastige zaken zij in de uitvoering van hun taken tegenkomen en of ze alle prestatie overspraken nakomen. Samen blik je vooruit op de komende periode. Ook luister je goed naar welke signalen zij opvangen, zodat je deze kunt meenemen in (nieuw) beleid. Na de lunch maak je een start met een advies voor het verlenen van de subsidie. Tijdens het opstellen blijkt dat je nog niet alle stukken binnen hebt. Hierover neem je contact op met de subsidie aanvrager. Omdat je nu niet verder kunt werken aan je advies, schrijf je verder aan de beleidsnota waar je al langere tijd mee bezig bent. Je wordt nog gebeld door een partij die graag trainingen wil geven en daarvoor subsidie wil ontvangen. Een collega vraagt je of je even tijd hebt afstemming. Zij werkt vanuit huis waardoor je met behulp van Microsoft Teams afstemt. De dag is bijna voorbij en je neemt nog een keer je mailtjes door en bereid je afspraken voor morgenochtend voor.


Wat bieden wij

 • Een uitdagende en veelzijdige baan met veel ruimte voor eigen inbreng. Daarnaast kun je rekenen op mogelijkheden om te blijven groeien en ontwikkelen, in je vak en als persoon.
 • Werken voor onze gemeente is werken voor een plattelandsgemeente die innoveert, ontwikkelt en verbindt met de samenleving. Wij zijn een eigentijdse overheidsorganisatie die de dialoog, samenwerking en verbinding zoekt met inwoners en (keten) partners. Wij bieden je ruimte en kansen om Goeree-Overflakkee en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.
 • De functie is ingedeeld als beleidsadviseur/ specialist D (schaal 10), max. bruto € 4.450,-- per maand bij een volledig dienstverband. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Indien blijkt dat je ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen, en je daarmee de functie vanaf aanvang in de volle breedte invulling met een “plus” geeft (je bent in staat om strategische (midden) lange termijnvisie vorm te geven), is inschaling in schaal 10 A bespreekbaar (€ 4.783,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband).
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk verkeer, opleidingsmogelijkheden, ICT & communicatiefaciliteiten en een individueel keuzebudget (IKB) ruimte om werk- en privé optimaal te combineren mede door een uitstekende verlofregeling.

Meer informatie

Wil je meer informatie en/of van gedachten wisselen over de inhoud van deze functie, dan kun je contact opnemen met Mathy Baijens, teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling (toestel 5637). Voor meer informatie over de procedure kun je terecht bij Annet Okkerse, beleidsadviseur HRM (toestel 5937).

Solliciteren

Je kunt tot 15 september je belangstelling kenbaar maken. Dat kan door je schriftelijke motivatie, in combinatie met een actueel curriculum vitae te mailen naar: personeelszaken@ggo.nl. De gesprekken staan gepland op woensdagmorgen 16 september aanstaande.

Gelet op de bijzondere periode die wij nu als samenleving doormaken, heeft dit ook impact op de wijze waarop wij werving en selectie invulling geven. Bij voorkeur voeren wij de gesprekken op ons kantoor in een ruimte waarbij de 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd. Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat er zich mogelijkheden voordoen, waarbij dit niet de voorkeur heeft. Mocht het voeren van een gesprek op ons kantoor op bezwaren stuiten, is het uiteraard ook mogelijk om via videobellen gesprekken te voeren.

Een antecedentenonderzoek kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Eisen vacature

Wat bieden wij

 • Een uitdagende en veelzijdige baan met veel ruimte voor eigen inbreng. Daarnaast kun je rekenen op mogelijkheden om te blijven groeien en ontwikkelen, in je vak en als persoon.
 • Werken voor onze gemeente is werken voor een plattelandsgemeente die innoveert, ontwikkelt en verbindt met de samenleving. Wij zijn een eigentijdse overheidsorganisatie die de dialoog, samenwerking en verbinding zoekt met inwoners en (keten) partners. Wij bieden je ruimte en kansen om Goeree-Overflakkee en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.
 • De functie is ingedeeld als beleidsadviseur/ specialist D (schaal 10), max. bruto € 4.450,-- per maand bij een volledig dienstverband. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Indien blijkt dat je ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen, en je daarmee de functie vanaf aanvang in de volle breedte invulling met een “plus” geeft (je bent in staat om strategische (midden) lange termijnvisie vorm te geven), is inschaling in schaal 10 A bespreekbaar (€ 4.783,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband).
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk verkeer, opleidingsmogelijkheden, ICT & communicatiefaciliteiten en een individueel keuzebudget (IKB) ruimte om werk- en privé optimaal te combineren mede door een uitstekende verlofregeling.