Wet Werk en Zekerheid: wat verandert er voor u?

21/10/2015 1 Nieuwsbrief

Sinds 1 juli 2015 is er een nieuwe wet ingevoerd: de Wet Werk en Zekerheid. De wet heeft vooral invloed op mensen met tijdelijke contracten, mensen die ontslagen zijn en mensen die werken vanuit de WW. In dit blog leest u kort welke veranderingen de nieuwe wet met zich meebrengt voor deze mensen.

Waarom is de nieuwe wet ingevoerd?

De Wet Werk en Zekerheid is ingevoerd om drie hoofdredenen:

  • Mensen met tijdelijke contracten meer rechten geven
  • Het ontslagrecht eerlijker maken
  • Om mensen die werken vanuit de WW netto meer over te laten houden

Tijdelijke contracten

Heeft u een tijdelijk contract? Dan hoort de nieuwe wet u onder andere meer handvatten te geven om aanspraak te maken op een vast contract. In de wet staat nu dat u na twee jaar aanspraak kan maken op een vast contract. Eerst was dat drie jaar. Ook tellen tijdelijke contracten nu als opeenvolgend als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. Eerst was deze pussenpoos drie maanden of minder.

De vraag is alleen of deze nieuwe regeling echt positief voor u zal uitvallen. Het kan namelijk ook voor komen dat bedrijven hun werknemers met tijdelijke contracten juist eerder zullen ontslaan omdat ze anders aanspraak maken op een (duur) vast contract. Een voorbeeld hiervan vindt u in het nieuwsartikel van het AD waarin een werknemer van de Albert Heijn ontslagen werd omdat ze er twee jaar werkte en aanspraak zou maken op een vast contract. De nieuwe wetgeving kan dus ook averechts werken.

Het kabinet wil ook gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers en werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij een opdrachtgever.

Ontslagrecht en transitievergoeding

Het ontslagrecht wordt niet alleen eenvoudiger en eerlijker, maar het wordt ook minder kostbaar voor werkgevers. Dit wil de overheid bewerkstelligen door nu één vaste ontslagroute te hanteren. Zowel bedrijfseconomisch ontslag als ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaat nu via het UWV. Ontslagen om andere redenen gaan nu via de kantonrechter. Ook de regeling rond de ontslagvergoeding is veranderd.
Als u ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer heeft u tegenwoordig bijna altijd recht op een zogenaamde transitievergoeding. In de vroegere kantonrechtformule had u niet altijd recht op een vergoeding. Verder is de transitievergoeding de minimale ondergrens waar u lang niet altijd genoegen mee hoeft te nemen.

De formules

  • Minder dan 10 jaar in dienst: 1/3 maandsalaris per dienstjaar.
  • Meer dan 10 jaar dienst: ½ maandsalaris per dienstjaar

Maximum

  • Voor mensen die minder dan 75.000 euro per jaar verdienen: maximale vergoeding: 75.000 euro
  • Voor mensen die meer dan 75.000 euro verdienen: maximaal 1 jaarsalaris

Lees hier meer over de transitievergoeding

Werken vanuit de WW

Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid houdt u nu meer loon over als u vanuit een WW-uitkering weer aan het werk gaat voor een lager loon dan u had voordat u werkloos werd. Het inkomen uit uw werk wordt nu verrekend met uw uitkering, maar u mag 30% van uw inkomen zelf houden. Het wordt nu dus aantrekkelijker om ergens parttime te werken tijdens uw zoektocht naar een nieuwe baan.
Na 6 maanden moet u ook op zoek gaan naar werk dat niet past bij uw opleiding en ervaring. Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW stapsgewijs korter.

Tabel veranderingen WW
Hoe is het? Hoe wordt het?
(Publieke) duur: maximaal 38 maanden Maximaal 24 maanden
Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon Blijft gelijk, dus: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon
Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW Eerste 10 jaren: 1 jaar = 1 maand WW en daarna elk jaar arbeidsverleden = ½ maand WW
Na 1 jaar is alle arbeid passend Na ½ jaar is alle arbeid passend
Urenverrekening en voor kleine groep na 1 jaar inkomensverrekening Inkomensverrekening vanaf eerste WW-dag

Kijk voor meer informatie over de WW op de website van de UWV. Verder kunt u ook gebruik maken van de nieuwe website www.mijnwerkenzekerheid.nl waar u informatie op maat vindt. Hier kunt u onder andere uw transitievergoeding berekenen en kunt u met een contractencheck checken of uw volgend contract vast of tijdelijk is.

One Comment


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *