Werkgelegenheid 2016

17/02/2016 0 Nieuwsbrief

De groeiprognose volgens de Rabobank

We hebben al veel geschreven over de werkloosheid in 2015. Maar wat zijn de vooruitzichten van 2016? Hoe staat het in de wereld met de werkloosheid aan het begin van dit jaar? En nog belangrijker: is het voor u makkelijker om een baan te vinden in 2016?

Mondiale werkloosheid

Er is niet alleen een hoge werkloosheid in Nederland en zelfs niet alleen in Europa. Bijna overal in de wereld is er grote werkloosheid. Dit komt grotendeels doordat de economieën over de hele wereld op elkaar zijn afgestemd. De mondiale werkloosheid neemt zelfs verder toe in 2016 en 2017 volgens de Internationale ArbeidsOrganisatie (IAO).

De IAO waarschuwt voor deze aanhoudende werkloosheid in de wereld. In 2015 waren er 197,1 miljoen mensen werkloos. Dit is 27 miljoen mensen meer dan hoe het was voor de crisis in 2007. De IAO verwacht dat in 2016 de werkloosheid met 2,3 miljoen mensen zal toenemen tot 199,4 miljoen. In 2017 verwacht de IAO dat er nog eens 1,1 miljoen mensen daarbij komen en dat er in de wereld dus meer dan 200 miljoen mensen werkloos zullen zijn.

Onrust over werkloosheid

De werkloosheid is op sommige plaatsen erger dan in andere landen. In Tunesië zit bijvoorbeeld gemiddeld meer dan 17% van de bevolking zonder werk, en dit is grotendeels jongeren werkloosheid. Meer dan 30% van de jongeren zit daar zonder werk. Dit heeft geleid tot enorme onrust in het land. Zo is er een avondklok ingesteld na hevige protesten. Dergelijk nieuws laat zien dat wij in Nederland toch een stuk beter af zijn.

Mijlpaal in Nederland bereikt

De werkloosheid in Nederland daalt gestaag. Aan het einde van 2015 is er zelfs een mijlpaal bereikt: het aantal werkzoekenden ligt onder de 600.000. We zijn op dit moment weer terug op hetzelfde aantal als begin 2013.

Aan het eind van december vorig jaar, hebben 55.000 mensen een baan gevonden volgens het CBS. Toch daalt de werkloosheid nog niet zo snel omdat steeds meer mensen werk beginnen te zoeken.

Groei werkgelegenheid 2016 verdeeld

Of u meer kans maakt op een baan in 2016 is erg afhankelijk van uw leeftijd, de sector waarin u een baan zoekt en van de regio waar u werk zoekt.

Leeftijd

Vooral mensen van 25-45 slagen er weer in om aan het werk te gaan, terwijl het juist slecht gaat met de jongeren en 50-plussers. Aan het einde van 2016 zal dit, ondanks maatregelen van de overheid, nog niet veel anders zijn.

Sector

Vooral in de sectoren Bouw, Metaal en Techniek gaat het goed met de cijfers en wordt er nog verder groei verwacht in 2016. Ook verwachten veel ondernemers in de groothandel, de zakelijke dienstverlening en in de informatie en communicatie, dat ze hun personeelsbestand moeten uitbreiden. Het gaat juist slecht met grootwinkelbedrijven en het zal ook niet snel beter worden in de horeca en in het onderwijs.

Regio

De overheid concentreert zich op dit moment op de werkgelegenheid in de grensstreek. Om mensen in grensstreek met België en Duitsland aan werk te helpen, gaat vanaf februari de sectorplan ‘Grenzeloos Werken’ in werking. 800 mensen zullen vanaf deze maand in deze grensstreek zullen begeleid worden naar werk over de grens.

 

De groeiprognose volgens de Rabobank
Bron: Rabobank

In een prognose van de Rabobank voor 2016, staat dat er voor heel Nederland wordt een groei van de werkgelegenheid met 1,5 procent verwacht in 2016 en een afname van 0,8 procentpunt van de werkloosheid. Toch hangt het ook af van de regio waar u woont.

Ondanks dat de werkgelegenheid met 1,4% tot 1,5% zal stijgen in de regio Groot Rijnmond, waar Goeree-Overflakkee bij hoort, blijft de werkgelegenheid nog op een relatief hoog niveau liggen. Toch wordt er verwacht dat we zeker zullen profiteren van de economische groeipotentie van onze regio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *