Verlof voor zorg en urgente problemen; hoe zit het?

01/06/2016 0 Nieuwsbrief

Recht op zorgverlof

Het kan iedereen gebeuren: een naaste van u wordt ziek en u moet de zorg van hem of haar op uzelf nemen. Hoe zit het dan met uw werk? Kunt u zomaar zo lang vrij nemen als dat er nodig is? En hoe lang en hoeveel krijgt u doorbetaald? De antwoorden op deze vragen en meer volgen in dit blog van WerkopFlakkee.nl.

Recht op zorgverlofRecht op zorgverlof

Als werknemer heeft u recht op zorgverlof als het noodzakelijk is om zorg te geven aan uw naasten. Meld u zich in deze situatie dus niet ziek en vraag geen vakantieverlof aan! De voorwaarde van zorgverlof is dat de verzorging noodzakelijk is en u de enige bent die deze zorg kan verschaffen.

Zorgverlof mag niet geweigerd worden

Uw werkgever mag zorgverlof niet weigeren, behalve als het bedrijf door uw absentie in ernstige problemen komt. Eenmaal begonnen met zorgverlof mag een werkgever dit niet meer stopzetten. De opbouw van vakantiedagen moet tevens gewoon doorgaan gedurende het zorgverlof.

Heeft u problemen met uw werkgever over het zorgverlof? Neem dan contact op met personeelszaken, uw vakbond of schakel rechtshulp in.

Zorgverlof voor zieke naasten

Zorg voor uw zieke naastenSinds 2015 kunt u niet alleen zorgverlof aanvragen als u een zieke partner, ziek kind of zieke familieleden heeft, maar ook als u huisgenoten of andere bekenden moet verzorgen.

Als u zorgverlof aanvraagt heeft u recht op een maximaal aantal uren verlof per jaar. We maken een onderscheid tussen kortdurend en langdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof

Vraag om een doktersverklaringBij kortdurend zorgverlof heeft u iedere 12 maanden recht op tweemaal het aantal uren dat u per week werkt. Als u dus 40 uur per week werkt, heeft u binnen 12 maanden recht op 80 uur zorgverlof. De 12 maanden gaan in op de eerste dag dat u het zorgverlof opneemt. U krijgt bij kortdurend zorgverlof minstens 70% van het salaris uitbetaald.

Kortdurend zorgverlof kunt u mondeling of schriftelijk aanvragen bij uw werkgever. U geeft dan aan hoeveel verlof u wilt opnemen gedurende welke periode. Houd er wel rekening mee dat een werkgever achteraf om bewijs kan vragen voor de aanvraag van het zorgverlof. Hierbij kunt u denken aan een doktersrekening of afspraakbevestiging.

Langdurig zorgverlof

Als een naaste gedurende langere termijn uw zorg nodig heeft, dan kunt u langdurig zorgverlof aanvragen. Bij langdurig zorgverlof heeft u binnen 12 maanden recht op zesmaal het aantal uren dat u per week werkt. Stel dus dat u 40 uur per week werkt, dan heeft u binnen 12 maanden recht op 240 uur verlof. Bij langdurig zorgverlof heeft u alleen geen wettelijk recht op salaris.

Zelf ziek tijdens zorgverlof?Het aanvragen van langdurig zorgverlof doet u schriftelijk 2 weken voor de datum waarop u het verlof wilt opnemen. Om te controleren of u voldoet aan de voorwaarde voor het verlof kan uw werkgever bijvoorbeeld om een doktersverklaring vragen.

Wordt u zelf ziek gedurende het zorgverlof? Dan stopt u in overleg met uw werkgever het zorgverlof en meldt u zichzelf ziek. Als er in uw cao of arbeidscontract een andere regeling staat dan de wettelijke regeling, dan is deze van toepassing.

Tips voor zorgverlof

 • Bespreek uw situatie concreet met uw werkgever
 • Maak het helder waarom alleen u de verzorging op uzelf kunt nemen
 • Bedenk alvast antwoorden op vragen zoals:
  • hoeveel uur verlof wilt u?
  • welke dagen wilt u verlof?
  • hoe waarborgt u de kwaliteit van uw werk?
 • Stel uw collega’s tijdig op de hoogte
 • Stel deadlines en doelstellingen (opnieuw) af met u collega’s
 • Wees open en eerlijk zodat u meer begrip op de werkvloer krijgt
 • Bespreek niet de details van de zorg die u levert maar wel de hoofdlijnen

Structureel minder werken

Bij structurele verzorging kan het soms zijn dat langdurig zorgverlof niet voldoende is. Dan is het wellicht nodig om eens goed met uw werkgever te praten en kunt u misschien uw contracturen tijdelijk laten aanpassen. Structureel minder werken is dan de oplossing.

Calamiteiten verlof

Voor korte urgente problemen in uw privéleven kunt u calamiteitenverlof aanvragen. Bij deze urgente problemen kunt u onder andere denken aan:

 • Een bevalling is een voorbeeld van camaliteiten verlofHet overlijden van een directe familielid of vriend
 • Dringende problemen met uw huis zoals een gesprongen waterleiding, brand of inbraak
 • Een urgente afspraak bij de dokter of tandarts
 • De bevalling van uw vrouw

Gedurende het calamiteitenverlof dient u te worden doorbetaald door uw werkgever. U kunt calamiteitenverlof aanvragen door uw situatie mondeling of schriftelijk aan uw werkgever kenbaar te maken. Uw werkgever mag een juist verzoek om calamiteitenverlof niet weigeren. Ook bij calamiteitenverlof kan uw werkgever u om bewijs vragen dat aantoont dat het verlof nodig was.

Hoe lang u calamiteitenverlof krijgt is afhankelijk van de situatie en dient u in overleg met de werkgever te bepalen. Voor een gesprongen waterleiding kunt u binnen een paar uur een loodgieter regelen, maar voor een overleden familielid of vriend heeft u wat langer de tijd nodig om te rouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *