De veranderde arbeidsmarkt in regio Rijnmond

28/10/2015 0 Nieuwsbrief

Het goede nieuws van de afgelopen maanden: de economie herstelt en de arbeidsmarkt trekt weer aan! Het aantal werkenden neemt weer toe en het aantal werklozen en WW’ers daalt eindelijk! Dit uit zich vooral in het stijgende aantal vacatures in de regio. Alleen is de arbeidsmarkt in regio Rijnmond wel erg veranderd na de economische crisis… In dit blog geven we u een kort overzicht van de belangrijkste veranderingen en hoe u het beste op deze veranderingen kunt inspelen als u een baan zoekt.

Stabiele toename vacatures

De werkloosheid neemt weliswaar af, maar blijft aanhouden. Tegenover bijna 9.600 openstaande vacatures staan namelijk meer dan 17.000 geregistreerde kortdurend werkzoekenden. De kans op werk voor werkzoekenden is dus nog steeds beperkt. Toch verwacht de UWV dat in 2015 en 2016 de economische groei en de baanwisselingen verder toenemen. Hierdoor groeit het aantal ontstane vacatures per kwartaal stabiel.

Meeste vacatures 2015 en 2016 voor Zorg en Detailhandel

In de laatste twee jaar zijn er vooral veel vacatures vrijgekomen in de bouw, de detailhandel, zakelijke diensten sector en zorg & welzijn. In de bouw ging het dan vooral om divers tijdelijk werk. In de zorg werd de stijging van het aantal vacatures niet veroorzaakt door een toename in werkgelegenheid, maar vooral doordat werknemers zich terugtrokken van de arbeidsmarkt of van baan wisselden.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de functies waar in de laatste twee jaar de meeste vacatures voor vrijkwamen.

Detailhandel

 • Verkopers
 • Vakkenvullers
 • Kassamedewerkers
 • Online verkoop

Zakelijke diensten

 • Schoonmakers
 • Lager administratief personeel
 • Commerciële medewerkers
 • Automatiseringspersoneel
 • Financieel en juridisch medewerkers

Zorg & welzijn

 • Verzorgende individuele gezondheidszorg
 • Verpleegkundigen
 • Wijkverpleegkundigen
 • Basisartsen
 • Psychiaters
 • Apothekers-, tandarts- en doktersassisitenten

Volgens de arbeidsmarktprognose 2015 – 2016 van UWV ontstaan ook in 2016 de meeste vacatures in de detailhandel en zorg & welzijn. Ook in specialistische zakelijke diensten, industrie en horeca worden veel vacatures verwacht. Alleen niet voor iedere sector is er reden tot juichen.

Afname kansen overheidswerk en administratief werk

Vooral de collectieve sector ondervindt de gevolgen van reorganisaties en bezuinigingen bij de overheid. Ook voor administratief personeel zijn de kansen op het vinden van werk afgenomen. Automatisering en digitalisering zorgen ervoor dat klantprocessen efficiënter en dus met minder mensen uitgevoerd kunnen worden. Verder zien we dat het aantal vacatures van laagopgeleide mensen vermindert, terwijl dat aantal voor hoogopgeleide mensen juist toeneemt.

Verdringing door ervaren, hoogopgeleid personeel

In de regio Rijnmond is een stijging gaande in het aandeel van vacatures op hoger beroepsniveau. Door technologische ontwikkelingen en een gedigitaliseerde samenleving is er meer vraag naar gekwalificeerd en hoogopgeleid personeel. Deze stijging gaat ten koste van het aantal vacatures op middelbaar en lager beroepsniveau.

Werkgevers kiezen namelijk meestal voor de sollicitant met de meeste ervaring en de hoogste opleiding. Door de werkloosheid zijn hoogopgeleide mensen met veel ervaring bereid om banen aan te nemen die onder hun niveau liggen. Dit verslechtert de kansen voor laagopgeleiden en mensen met weinig ervaring. In de regio Rijnmond is deze verdringing groter dan in andere gebieden doordat hier relatief veel hoogopgeleiden wonen.

In de toekomst zal deze verdringing hoogstwaarschijnlijk verminderen naarmate de economie aantrekt. In betere economische tijden zullen de hoogopgeleide mensen met meer ervaring namelijk minder genoegen nemen met banen die onder hun niveau zijn. Zij zullen dan van baan wisselen en voor banen kiezen die beter passen bij hun kennis en vaardigheden.

Meer kans op beroepen op hoger niveau

Om meer kans te maken op een baan is het voor laagopgeleiden aan te raden om een korte cursus of ander opleidingstraject te volgen. Voor veel beroepen op laag niveau is op dit moment namelijk weinig werk te vinden. Als laagopgeleide maak je dan meer kans op een alternatief beroepen met een iets hoger niveau. Hieronder vindt u een aantal van deze alternatieve beroepen.

Beroep van Inschrijving Alternatieve beroepen
productiemedewerker assemblagemedewerker, logistiek medewerker, mechanisch operator
receptionist callcentermedewerker, medewerker klantenservice
verzorgende verzorgende individuele gezondheidszorg, schoonmaker, winkelhulp
administratief medewerker commercieel medewerker, medewerker klantenservice
sociaal-cultureel medewerker consulent WMO, woonbegeleider

Meer flexibiliteit en minder vaste contracten

De vraag naar flexibele werknemers neemt structureel toe. Dit gaat ten koste van de vraag naar vast personeel. Ouderen, laagopgeleiden en arbeidsgehandicapten hebben moeite zich staande te houden in deze veranderende arbeidsmarkt. Flexibele arbeiders zoals uitzendkrachten en zzp’ers profiteren juist van deze verandering in de arbeidsmarkt.

Uit analyses van CBS en TNO blijkt bijvoorbeeld dat de afgelopen tien jaar het aandeel werkenden (exclusief zelfstandigen) met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland is toegenomen van 15% (2004) tot 22% (2014). En terwijl in 2003 nog maar 1 op de 12 werkenden een zzp’er was, was dat in 2014 al 1 op de 9. Het aantal zzp’ers is ook in 2015 toegenomen. De flexibelere arbeidskrachten winnen dus steeds meer terrein.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt blijkt ook uit het type contract dat mensen hadden voordat zij in de WW terecht kwamen en het type contract bij het vinden van werk erna. Bij instroom in de WW had 32% een vast contract, 43% een tijdelijk contract en 25% een uitzendcontract. Na uitstroom uit de WW door het vinden van werk had nog slechts 13% een vast contract, terwijl 51% een tijdelijk contract had en 36% een uitzendcontract.

Advies: verhoog uw flexibiliteit

Uit het voorgaande kunt u afleiden dat een flexibele instelling en een sterk aanpassingsvermogen uw kansen vergroten op een baan. Als u dus moeite heeft met het vinden van een baan, kunt u er over nadenken om uw kennis, vaardigheden en wensen aan te passen aan de realiteit van de huidige arbeidsmarkt. Zo kunt u een extra opleiding of cursus volgen of op zoek gaan naar flexibeler werk om meer kans te maken op de arbeidsmarkt.

(Bron: Regio in Beeld 2015, werk.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *