Tag: transitievergoeding

Ontslagen? Wat nu?

22/06/2016 0

Ongewenst personeel

Werknemers die zomaar iets tekenen na hun ontslag kunnen hun eigen rechten verspelen. Dit kan invloed hebben op de hoogte van hun ontslagvergoeding en zelfs op hun recht op een uitkering. Het is dus van groot belang om te weten wat u moet doen als u ontslagen wordt.

Read more

Ken uw ontslagrecht!

04/11/2015 0

Stel u heeft een woordenwisseling met uw werkgever. De gemoederen lopen hoog op en u flapt eruit: “Ok zoek het maar uit, ik stop ermee!” en u gaat naar huis. Heeft u nu ontslag genomen? Veel mensen weten het antwoord niet. Toch is het belangrijk dat u uw rechten rondom het ontslag kent. Vooral nu…

Read more

Wet Werk en Zekerheid: wat verandert er voor u?

21/10/2015 1

Sinds 1 juli 2015 is er een nieuwe wet ingevoerd: de Wet Werk en Zekerheid. De wet heeft vooral invloed op mensen met tijdelijke contracten, mensen die ontslagen zijn en mensen die werken vanuit de WW. In dit blog leest u kort welke veranderingen de nieuwe wet met zich meebrengt voor deze mensen.

Read more