Ontslagen? Wat nu?

22/06/2016 0 Nieuwsbrief

Ongewenst personeel

Werknemers die zomaar iets tekenen na hun ontslag kunnen hun eigen rechten verspelen. Dit kan invloed hebben op de hoogte van hun ontslagvergoeding en zelfs op hun recht op een uitkering. Het is dus van groot belang om te weten wat u moet doen als u ontslagen wordt.

Bent u niet meer gewenst binnen uw bedrijf?

Ontslag is goedkoper geworden

Ontslag is sinds het nieuwe ontslagrecht in 2015 iets moeilijker geworden voor werkgevers. Wel is ontslag nu (met de transitievergoeding) een stukje goedkoper geworden. Toch willen werkgevers nog steeds zo goedkoop mogelijk uitzijn bij een ontslag. Sommige werkgevers proberen hun werknemers direct iets te laten tekenen zodat ze hen minder hoeven te betalen.

Ontslag op staande voet

U bent ontslagen!Bij ontslag op staande voet krijgt u direct geen loon meer en wordt uw arbeidscontract direct beëindigd. Dit ontslag kan alleen maar plaatsvinden als uw werkgever een dringende reden heeft om u te ontslaan. Redenen zijn bijvoorbeeld:

 • U volgt de regels van het bedrijf niet op
 • U begaat een misdrijf zoals diefstal of u bedreigt of mishandelt een collega
 • U blijft weg van werk zonder reden
 • U brengt collega’s in gevaar
 • U beschadigt eigendommen van het bedrijf

Het ontslag op staande voet mag niet te lang na het voorval plaatsvinden. Wat moet u doen na ontslag (al dan niet op staande voet)?

1. Ga niet akkoord met het ontslagvoorstel en teken niets

Als u net ontslagen bent, bent u waarschijnlijk nog een beetje beduusd. Emoties gieren door uw lijf. Woede, verdriet of zelfs blijheid omdat u eindelijk van uw baas af bent. Waarschijnlijk wilt u zo snel mogelijk daar weg. Toch is het belangrijk dat u op dat moment nog niets tekent. Zelfs als u werkgever erop aandringt.

Sinds de crisis zijn er steeds meer werkgevers die hun werknemers vragen om een beëindigingsovereenkomst, verklaring van ontslag met wederzijds goedvinden, een vaststellingsovereenkomt of iets vergelijkbaars te tekenen. Zo willen ze voorkomen dat ze een ontslagvergunning aan moeten vragen bij het UWV.
Een ontslagvoorstel van de werkgever kan er wellicht redelijk uitzien, maar op dat moment kunnen werknemers onmogelijk alle gevolgen op een rij hebben. Voordat u iets tekent moet u antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

 • Teken pas een voorstel na ingewonnen juridisch adviesMag u wel ontslagen worden?
 • Is de juiste opzegtermijn toegepast?
 • Welke ontslagreden wordt opgegeven?
 • Blijft u recht hebben op een WW-uitkering na ondertekenen?
 • Is er een ontslagvergunning?
 • Geeft de werkgever u een realistische, redelijke geldelijke (transitie)vergoeding?

Het is slim om een juridische adviseur in te schakelen om deze dingen en meer te controleren.

2. Blijf op uw werk en blijf beschikbaar voor werk

Loop niet direct weg van uw werk en ga niet direct naar huis na een ontslag op staande voet. Het is namelijk belangrijk dat u zich beschikbaar stelt om werk te verrichten. Anders kan uw werkgever een melding maken bij het UWV voor ‘verwijtbaar handelen’ en werkweigering waardoor u het recht op een WW-uitkering verliest.

Meld dus aan uw werkgever dat u nog beschikbaar bent voor werk en laat dit eventueel schriftelijk vaststellen door een juridisch adviseur. Vraag tevens om een schriftelijk ontslagbevestiging.

3. Maak schriftelijk bezwaar tegen uw ontslag

Maak bezwaar tegen uw ontslagAls u thuiskomt dient u zo snel mogelijk in actie te komen om schriftelijk aan uw werkgever te laten weten dat u het niet eens bent met het ontslag op staande voet.
Vraag een juridisch adviseur om advies en stel een bezwaarschrift op. In deze brief moet duidelijk staan waarom u tegen het ontslag bent en dat u nog graag voor het bedrijf wilt werken. U heeft zelf twee maanden de tijd om het ontslag ongedaan te laten maken via de kantonrechter. Er bestaat ook een kans dat uw werkgever het ontslag zelf ongedaan maakt.

4. Ga op zoek naar ander werk

Bij ontslag op staande voet heeft u onmiddellijk geen recht meer op loon. En nog erger: als het ontslag terecht is heeft u ook geen recht op een WW-uitkering. Ga dus direct op zoek naar ander werk zodat u uw vaste lasten kunt betalen. Meld u zich daarom direct bij de website van het UWV als werkzoekende en bekijk de vacatures van WerkopFlakkee.nl.

Ga op zoek naar ander werk.

U kunt ook langsgaan op een Werkplein bij u in de buurt. Op Werkpleinen werken de gemeente en UWV samen. Ook vindt u hier andere organisaties met diensten op het gebied van werk, opleiding en re-integratie.

5. Vraag WW-uitkering of bijstandsuitkering aan

Een WW-uitkering dient u binnen een week na ontslag aan te vragen bij het UWV. Als het ontslag wordt ingetrokken, moet u de WW-uitkering terugbetalen. Als u geen WW-uitkering krijgt, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij het UWV. De gemeente neemt de aanvraag dan verder in behandeling.

Denkt u dat u binnenkort ontslagen wordt? Dit zijn tekens dat een ontslag in de lucht hangt:

 • U krijgt meerdere malen commentaar op uw houding en gedrag
 • Er is geen leuke sfeer meer op werk en gesprekken met uw collega’s en werkgever verlopen zeer stroef
 • Een aantal van uw taken worden uit handen genomen door collega’s
 • U krijgt minder te horen dan uw collega’s en wordt niet meer op de hoogte gebracht over ontwikkelingen van het bedrijf
 • Er wordt meerdere malen aan u verteld dat het niet zo goed gaat met het bedrijf
 • Uw functie wordt aangepast of u krijgt steeds voorstellen om iets anders binnen de organisatie te doen
 • Er wordt over u geroddeld

Komen deze tekens u bekend voor en bent u bang dat u ontslagen wordt? Bekijk alvast de vacatures van WerkopFlakkee.nl en kijk alvast vooruit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *