Maatregelen overheid tegen werkloosheid

03/02/2016 0 Nieuwsbrief

Maatregelen en afspraken

We hebben het in onze blogs al veel gehad over de werkloosheid en hoe u in deze tijden het beste een baan kunt vinden. Maar wat doen de overheid en de vakbonden eigenlijk tegen de werkloosheid die er heerst? Hier volgen een aantal van de meest actuele en belangrijke maatregelen.

Persoonlijke begeleiding

De overheid wil zogenaamde werkbrigades inzetten die mensen adviseren over het werk dat te vinden is in hun regio. Deze brigades worden vooral ingezet voor mensen die de grootste kans maken om langdurig zonder werk te zitten, ofwel ouderen en laag opgeleiden. Deze mensen kunnen ‘scholingsvouchers’ aanvragen bij het UWV waardoor ze kunnen leren voor meer kansrijke beroepen.

Omscholen wordt dus makkelijker gemaakt. Ook wordt de ‘Brug-WW’ op meer mensen toegepast zodat lerende mensen ook een uitkering krijgen. De maatregelen kosten volgens minister Ascher 150 miljoen euro, dat over is van andere plannen.

Afspraken werkgevers en vakbonden: meer zekerheid

Meer werkzekerheidPer 1 januari is de WW verkort. Daarom hebben vakbonden en werkgevers besloten om de WW te ‘repareren’, ofwel er komt een aanvulling bovenop de wettelijke WW. Verder zijn er afspraken gemaakt die zullen leiden tot meer behoud van werk en meer begeleiding naar een nieuwe baan voor mensen die hun werk verliezen. Dit geldt zowel voor mensen met vast werk, als voor mensen met tijdelijk werk die hun baan verliezen.

De vakbonden en werkgevers zorgen er zo voor dat mensen vanaf de leeftijd van 30 jaar zekerheid blijven houden over hun inkomen. Ze krijgen dus niet zo snel met een drastisch inkomensverlies te maken als ze ontslagen worden als eerst was verwacht.

Jeugdwerkloosheid aanpakken

Jeugdwerkloosheid aanpakken is één van de grootste uitdagingen van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Hoe gaan ze de werkloosheid aanpakken? Onder andere door:

  • JeugdwerkloosheidLeerlingen beter informeren over het arbeidsmarktperspectief
  • Meer focus leggen op loopbaanoriëntatie in onderwijsprogramma’s\
  • Minder uitval van voortgezet (speciaal) onderwijs naar mbo door bevorderen van de overdracht naar de ‘grote school’
  • Onderwijs beter laten aansluiten op de regionale arbeidsmarkt, o.a. door mbo-instellingen meer vrijheid te geven in het aanbieden van vakken
  • Meer werkakkoorden met werkgevers waarin werkgevers aangeven meer werk en scholing aan te bieden aan jongeren
  • Betere samenwerking met werkgevers en instellingen in de regio
  • Gemeenten en UWV gaan samenwerken en komen met extra adviseurs voor jongeren

Begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden mensen met een bepaalde beperking bedoeld waardoor ze alleen kunnen werken in een beschutte omgeving. In 2015 is er één wet doorgevoerd die de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong heeft vervangen: de participatiewet. De wet zal ervoor zorgen dat werkgevers banen beschikbaar moeten stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten sturen aan op samenwerking tussen de UWV, ondernemers en andere organisaties. Zo zijn in de laatste twee jaar meer dan 7500 banen gerealiseerd en mooie initiatieven gevormd.

Ferro-FixEén van de meest ambitieuze initiatieven komt zelfs van Ron Broeders, uit Achthuizen. Met zijn bedrijf Ferro-Fix biedt hij ruimte voor meer dan 125 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

 

De overheid doet nog veel meer tegen werkloosheid. Hier vindt u een overzicht van de maatregelen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 2016. Verder zijn de laatste jaren veel andere initiatieven genomen om de werkloosheid te bestrijden en de werkgelegenheid te bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *