De Invloed van de komst van vluchtelingen op de arbeidsmarkt

18/11/2015 0 Nieuwsbrief

Het nieuws staat er momenteel bol van: het vluchtelingenprobleem in Europa. Ook Goeree-Overflakkee merkt de gevolgen. Zo is er nu een tijdelijke opvang voor 75 vluchtelingen in het Prieel van recreatiecentrum De Staver. In de toekomst is het mogelijk dat Goeree-Overflakkee weer noodopvang zal bieden van 3 maanden tot een half jaar. Wat voor invloed heeft de komst van vluchtelingen eigenlijk op de arbeidsmarkt op Goeree-Overflakkee?

Vluchtelingen in de toekomst van Goeree-Overflakkee?

De Gemeente heeft nu afgesproken om crisisopvang van maximaal tweemaal 72 uur te bieden. In de toekomst is het alleen wel mogelijk dat Goeree-Overflakkee weer noodopvang zal bieden van 3 maanden tot een half jaar. Waar deze tijdelijke noodopvang zal komen is nog onduidelijk.

Ondanks dat de burgemeester heeft afgesproken dat er hier geen tijdelijk of permanent AZC komt, is het mogelijk dat vluchtelingen ook deel uit zullen maken van de toekomst van Goeree-Overflakkee. Veel mensen maken zich daarom zorgen. Niet alleen voor hun veiligheid, maar ook voor de werkgelegenheid. Toch zijn er tekens dat het aantal banen vooral zal toenemen door de vluchtelingenstroom.

Banengroei door vluchtelingenstroom?

Sinds het voorjaar van 2014 is het aantal banen bij de opvang en de afhandeling van asielprocedures met 60% toegenomen. Er kwamen ruim duizend fulltime arbeidsplaatsen bij. Het gaat onder andere om de volgende functies:

 • Woonbegeleiders
 • Verpleegkundigen
 • Huismeesters
 • Sporttrainers
 • Keukenhulpen
 • Administratief medewerkers
 • Managers in asielzoekerscentra

Ook leverde de asielzoekersstroom indirecte werkgelegenheid op. Daarbij kunt u denken aan werk voor:

 • Schoonmakers
 • Leveranciers van voedingsmiddelen, beddengoed en televisies
 • Advocaten
 • Onderwijzers
 • Supermarkten en snackbars in de buurt van opvanglocaties

Migratie blijkt verder juist goed te zijn voor de economie volgens een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De vluchtelingen zullen dus niet alleen maar geld kosten voor de samenleving.
(Bron: Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/economie/banengroei-door-toestroom-asielzoekers~a4107440/).

In de toekomst zouden asielzoekers het gat kunnen vullen dat in Nederland ontstaat door de vergrijzing. Helaas bestaat er geen perfecte match tussen asielzoekers en de eventuele vacatures op de arbeidsmarkt.
(Bron: http://www.nu.nl/economie/4140526/vluchtelingenstroom-heeft-geen-invloed-financiele-stabiliteit.html)

Lastig om een baan te vinden

Er komen nu enorm veel vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Dit zal een negatief effect hebben op de werkloosheidscijfers. Vooral de eerste jaren zullen deze migranten lastig een baan kunnen vinden. Maar hoe langer zij in Nederland verblijven, hoe groter hun kans is op arbeidsparticipatie.

Factoren die het lastig maken voor migranten zijn:

 • Langdurige asielprocedures
 • Beperkte taalscholing
 • Sterke gerichtheid van betrokkenen op de eigen groep
 • Gebrek aan specifieke beroepsgerichte kwalificaties
 • Onvoldoende erkenning en waardering van competenties
 • Onvoldoende eigen initiatieven tot verdere opleiding of bijscholing
 • Onvoldoende zicht op eigen wensen en mogelijkheden
 • Gering rendement van eventuele inspanningen gericht op scholing en werk en het te weinig inspelen op deze problematieken door reguliere bemiddelingsinstanties.

(Bron: Arbeidspotentieel en arbeidsmarktloopbanen van vluchtelingen en asielgerechtigden – Warmerdam & Van den Tillaard. http://its.ruhosting.nl/publicaties/pdf/r1315.pdf)

Klaar maken om migranten te helpen op de arbeidsmarkt

Europa maakt zich klaar om migranten te helpen op de arbeidsmarkt. Duitse bedrijven als Porsche, Eon en Axel Springer willen migranten zo snel mogelijk aan het werk zetten. Ook in Nederland zijn we hard aan het werk om dit te bewerkstelligen.

Uitzendbureau Randstad en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bespreken de mogelijkheden om asielzoekers aan werk te helpen. Ook gaat het kabinet in gesprek met werkgeversorganisatie VNO-NCW, dat er over nadenkt om een pilot te starten die vraag en aanbod dichter bij elkaar wilt brengen. Bouwbedrijf Dura Vermeer is tevens in overleg met Vluchtelingenwerk Nederland om zoveel mogelijk gevluchte ingenieurs aan te nemen.
Om in Nederland te kunnen werken, hebben migranten wel minimaal een tijdelijke verblijfsvergunning nodig. De sectoren waar immigranten aan de slag kunnen zijn:

 • Techniek en industrie

In Nederland is er al een lange tijd een tekort aan technisch personeel. Daar hebben de vluchtelingen wel goede kwalificaties voor nodig.

 • De Bouwsector

De bouwmarkt is aan het aantrekken, waardoor er binnenkort een tekort aan personeel zal zijn.

 • Land- en tuinbouw

Bij land- en tuinbouw gaat het meestal om seizoens- of tijdelijk werk dat tevens erg laagdrempelig is. Er wordt gezegd dat er op dit moment wel meer dan duizend vacatures in deze branche zijn in Nederland.
(Bron: http://www.nrcq.nl/2015/09/14/hier-kunnen-vluchtelingen-terecht-op-de-nederlandse-arbeidsmarkt)

De toekomst zal uitwijzen op welke manier de komst van vluchtelingen effect zal hebben op de arbeidsmarkt in Europa, Nederland en Goeree-Overflakkee. Hoe meer we de migranten aan banen helpen, hoe meer de economie er uiteindelijk van zal profiteren.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *