Concurrentiebeding

09/03/2016 0 Nieuwsbrief

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is één van de punten waar u op moet letten voordat u een arbeidsovereenkomst tekent. In dit blog gaan we iets dieper in op het concurrentiebeding en bespreken we het verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding.

Alleen voor contracten met onbepaalde tijd

Vanaf 1 januari 2015 mag een concurrentiebeding alleen maar staan in een contract voor onbepaalde tijd. In een contract voor bepaalde tijd mag alleen nog een concurrentiebeding staan als uw werkgever zwaarwegende belangen heeft, als u bijvoorbeeld moet werken met bedrijfsgevoelige informatie.

Wat is een concurrentiebeding?

ConcurrentiebedingEen concurrentiebeding is een afspraak met uw werkgever en wordt meestal afgesproken bij het aangaan van een arbeidscontract. In een concurrentiebeding staan de regels waar u zich aan moet houden als u bij een andere werkgever gaat werken of u zelf een bedrijf start in dezelfde sector. De regels betreffen:

 • Het soort werkzaamheden
  Dit betreft meestal dezelfde werkzaamheden die u nu doet bij uw huidige werkgever.
 • Het type werkgever
  Dit betreft meestal de concurrenten van uw huidige werkgever.
 • De plaats
  Het gaat hier meestal om dezelfde regio als waar uw huidige werkgever gevestigd is.
 • De tijd
  Meestal gaat het hier om dat u niet binnen één of twee jaar hetzelfde werk doet voor een concurrent.

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een afspraak dat u geen klanten meeneemt naar uw nieuwe werkgever of naar het bedrijf dat u zelf opricht. Door juristen wordt een relatiebeding als een lichte vorm van een concurrentiebeding gezien. Als er alleen een relatiebeding is, mag u namelijk wel in dienst treden bij een concurrent of uw eigen concurrerende onderneming starten. Het relatiebeding kan ook deel vormen van uw concurrentiebeding.

Er staat soms wel verwarring over om welke relaties het gaat. Het betreft meestal ondernemingen aan wie uw huidige werkgever producten of diensten heeft geleverd of in ieder geval een offerte heeft uitgebracht in een bepaalde periode. Bij grote bedrijven die enorme relatiebestanden hebben, betekent dit dat het bijna onmogelijk voor u wordt om nog zaken te doen als u weggaat bij uw werkgever. Dit mag wettelijk niet en u kunt daarom vragen of de werkgever de lijst wil beperken tot de kernrelaties. Als uw werkgever dit weigert kunt u naar de rechter stappen.

Wanneer zit u vast aan een concurrentiebeding?

U zit vast aan een concurrentiebeding als het beding schriftelijk is overeengekomen, uw meerjarig bent en het een contract voor onbepaalde tijd betreft.
Let erop dat de meeste bedrijven met standaard arbeidscontracten werken waar een concurrentiebeding in staat. Toch hoeft u deze niet verplicht te tekenen als u er niet mee akkoord gaat en u wellicht plannen heeft om binnen afzienbare tijd uw eigen onderneming in dezelfde sector te starten.

Als u niet eens bent met het concurrentiebeding, laat dit dan weten aan uw (toekomstige) werkgever. Wellicht kan de werkgever de concurrentiebeding omzetten in een relatiebeding zodat hij in ieder geval ervan zeker is dat u geen klanten mee zult nemen als u weggaat.

Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Boete
Als u zich niet aan de regels houdt die in uw concurrentiebeding staat, dan moet u meestal een boete betalen. De hoogte van deze boete staat meestal in het concurrentiebeding zelf of anders in het zogenaamde ‘boetebeding’. Kijk wel goed wat er precies in uw concurrentiebeding staat; niet ieder concurrentiebeding is hetzelfde. U hoeft namelijk niet altijd een boete te betalen als u bij een concurrent gaat werken. Vraag altijd het advies van iemand met verstand van arbeidsrecht, als u twijfelt of u de regels van het concurrentiebeding overtreedt.

In gesprek met uw baas
Als u van plan bent om zich niet aan de regels van het concurrentiebeding te houden en u bij een concurrent aan de slag gaat of u een concurrerend bedrijf wilt gaan werken, kunt u het beste met uw (ex-)werkgever in gesprek gaan. Wellicht is uw baas niet zo streng en kunnen jullie tot een afspraak komen. Laat deze afspraak wel schriftelijk vastleggen!

Onafhankelijke derde partij
Als het niet lukt om samen met uw werkgever tot een wenselijke oplossing te komen, kunt u een derde, onafhankelijke partij erbij betrekken. U kunt er eventueel ook voor kiezen om uw nieuwe werkgever bij de onderhandeling te betrekken. Wellicht kunt u een paar relaties meenemen als jullie beloven om niet in contact te komen met andere relaties.

De kantonrechter
Lukt dit ook niet? Dan kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te stappen. Doe dit wel voor dat u ontslag neemt! U start dan een procedure bij de kantonrechter om een uitspraak te laten doen over de geldigheid van het concurrentiebeding. Als er geen kans is dat het concurrentiebeding ongedaan gemaakt wordt, kunt u ook vragen om het concurrentiebeding te matigen of het bedrag van de boete te laten verminderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *