Arbeidsongeschikt, wat nu?

14/06/2016 0 Nieuwsbrief

Zwaar weer

U bent langer dan een paar weken ziek en u verwacht dat het nog wel even kan duren voordat u aan het werk kunt. Dan bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en ontvangt u een stuk minder inkomen. Wat nu?

Zorgen bij arbeidsongeschiktheid

Recht op 170% loon voor twee jaar

Uw werkgever is wettelijk verplicht om uw loon gedeeltelijk te blijven betalen voor maximaal twee jaar. De wettelijke norm is 70% van uw laatstverdiende loon. Als u dan minder verdient dan het minimumloon, legt uw werkgever bij tot het minimumloon.

Toch zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties het met elkaar eens geworden dat u meer betaald moet krijgen om uw hoofd boven water te houden. Zo heeft u meestal recht op 170% van uw loon, verspreid over twee ziektejaren. Hoe het precies wordt ingevuld staat in uw cao.

Het bedrag dat u betaalt krijgt is tevens afhankelijk van uw contract. Heeft u een contract voor een half jaar of een jaar? Dan betaalt uw werkgever u alleen loon door over die periode. Na dat jaar kunt u wellicht een uitkering aanvragen.

Re-integreren

Bent u langdurig ziek?Bij langdurige ziekteverzuim moet u zich houden aan de regels in de Wet Verbetering Poortwachter. De uitgangspunt van deze wet is om u weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Re-integreren in de arbeidsroulatie is dus het doel. U moet zich onder andere melden bij de arbodienst of bedrijfsarts en u stelt samen met de werkgever een plan van aanpak op. Als u zich niet houdt aan de regels dan zal het UWV ingrijpen.

Na twee jaar: WGA of IVA?

Na twee jaar stopt de verplichting van de werkgever om uw loon door te betalen. Als u nog niet hersteld bent kunt u een WIA-uitkering aanvragen. WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

U moet uzelf dan de vraag stellen: kunt u helemaal niet meer werken of kunt u gedeeltelijk of over een tijdje werken? Als u helemaal niet meer kunt werken, valt u onder de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)- regeling. Denkt u dat u gedeeltelijk of over een tijdje weer kunt werken, dan valt u onder de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten)- regeling.

Bij beide regelingen gaat uw inkomen flink achteruit. Hoeveel is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Om de klap op te vangen kunt u gebruik maken van zogenaamde WIA-aanvullingsverzekeringen.

Hoe WIA-uitkering aanvragen

Vraag uw WIA-uitkering aan bij het UWVEen WIA-uitkering aanvragen doet u bij het UWV. Het proces loopt als volgt:

 • Afspraak met de arts van het UWV
 • Gesprek met arbeidsdeskundige
 • Vaststelling hoeveel % u nog kunt werken
 • Oordeel: krijgt u een WIA-uitkering? En zo ja: hoe hoog is deze?

Regels en plichten

Als u een WIA-uitkering ontvangt moet u zich aan een aantal regels en plichten houden. Er wordt van u verwacht dat u uw best doet om te werken aan een re-integratie in de arbeidsmarkt.

 • Artsen en arbeidsdeskundigen helpen u weer aan het werk!U probeert uw gezondheid te verbeteren
 • U volgt adviezen van artsen en arbeidsdeskundigen op
 • U volgt het re-integratietraject dat voor u is uitgestippeld
 • U accepteert passend werk dat u wordt aangeboden
 • U houdt het UWV op de hoogte over veranderingen in uw persoonlijke situatie
 • U komt uw afspraken na

Als u zicht niet houdt aan de regels, kan het UWV maatregelen nemen zoals:

 • Een waarschuwingsbrief sturen
 • Het opleggen van een boete
 • Stopzetten of aanpassen van uw uitkering
 • Een gerechtelijke procedure opstarten

Deze laatste maatregel wordt alleen uitgevoerd als u expres informatie achterhoudt of verkeerde gegevens verstrekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *