Arbeidsmarkt Goeree-Overflakkee: waar liggen de kansen?

14/10/2015 0 Nieuwsbrief

Ondanks dat de economie aan het aantrekken is, blijft het voor werklozen lastig om een goede baan te vinden. Ook op Goeree-Overflakkee. Hoe komt dit? Hoe kunnen we dit verbeteren? En waar liggen de kansen op de arbeidsmarkt?


Werkloosheid Nederland

Het economisch nieuws staat er bol van: Nederland klimt rustig uit de crisis. Toch daalt het werkloosheidcijfer in Nederland nauwelijks. Dit heeft een simpele reden: omdat het nu beter gaat met de economie gaan meer mensen op zoek naar een baan. Daardoor neemt de beroepsbevolking toe, terwijl het aantal banen en vacatures maar gestaag toeneemt.

In vergelijking met vorig jaar zijn er ongeveer 100.000 banen bijgekomen. Maar in de crisisjaren 2012 en 2013 zijn er meer dan 150.000 banen verloren gegaan. Er is dus nog steeds een gat op de arbeidsmarkt dat moet worden gevuld. Hoe zit het met de werkloosheid op Goeree-Overflakkee?


Werkloosheid Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee waren in 2014 ongeveer 25.000 mensen die behoorden tot de beroepsbevolking; de mensen die kunnen en mogen werken.

5,1% van de beroepsbevolking was werkloos op Goeree-Overflakkee in 2014. Dit zijn ongeveer 1275 ‘Flakkeeënaren’. (Bron: CBS)

De nieuwe cijfers zijn op het moment van schrijven nog niet uit, maar het lijkt alsof de werkloosheid afneemt. Het aantal vacatures op Goeree-Overflakkee lijkt namelijk toe te nemen. Toch blijft de werkloosheid een probleem op het eiland. Waardoor wordt de werkloosheid veroorzaakt?


Gebrek aan gekwalificeerd personeel op Flakkee

Ondernemers op Goeree-Overflakkee hebben aangegeven dat ze het allesbehalve makkelijk vinden om vacatures in te vullen. Volgens de ondernemers komt dit voornamelijk doordat er een gebrek is aan voldoende gekwalificeerd personeel in verschillende branches. Dit wordt deels veroorzaakt door de vergrijzing en ontgroening op Goeree-Overflakkee. (Bron: Visie onderwijsaansluiting op de arbeidsmarkt Goeree-Overflakkee 2015-2018)


Vergrijzing en ontgroening op Goeree-Overflakkee

Leeftijd bevolking Goeree-Overflakkee

(Bron: cbs)

Zoals u kunt zien in de grafiek hierboven, zijn de ouderen op Goeree-Overflakkee zwaar vertegenwoordigd. Meer dan 40% van alle inwoners is 50 jaar of ouder. Ons eiland bestaat vooral uit kinderen en 50 plussers (64%).

Veel jongeren in Goeree-Overflakkee zoeken hun heil buiten Goeree-Overflakkee en verhuizen in hun twintiger jaren. Dit komt onder andere doordat hun opleiding niet aansluit bij de werkgelegenheid op het eiland.


Opleiding sluit niet aan op werkgelegenheid

Volgens de ondernemers op Goeree-Overflakkee sluit het theoretisch onderwijs van de scholen op het eiland, niet goed aan op de praktijk. Er wordt relatief weinig tijd besteed aan het opdoen van praktijkervaring. Ook de scholen op Goeree-Overflakkee en andere partijen op het eiland, erkennen dit probleem. Daarom is er een samenwerking ontstaan om dit probleem aan te pakken.

Er is een visie ontwikkeld om het onderwijs beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt van Goeree-Overflakkee. Het is nu belangrijker dan ooit dat de docent zijn kennis verrijkt in het bedrijfsleven en dat hij/zij de leerlingen een kijkje kan geven in de keuken van de zakenwereld.

Tevens is er een enorm aanbod van opleidingen beschikbaar voor leerlingen op Goeree-Overflakkee. Hierdoor is het moeilijker voor ze om een juiste keuze te maken en neemt de kans toe dat ze hun studie niet afmaken omdat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Zonder een diploma wordt het nog lastiger voor de jongeren om een baan te vinden op het eiland of daarbuiten.

Er zijn ook enorm veel leerlingen die hun opleiding wel afmaken, maar op het eiland geen werk kunnen vinden omdat er hier geen vraag is naar het vakgebied waarvoor ze opgeleid zijn.


Initiatieven en mogelijke oplossingen

Technische vakken onder de aandacht brengen
Ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeente Goeree-Overflakkee willen graag de technische vakken meer onder de aandacht brengen bij de jeugd. Het is voor een leerling vaak lastig om zich een voorstelling van een beroep te maken. Door gastlessen, snuffelstages en een banenmarkt willen zij de leerlingen helpen bij het maken van een keuze voor hun vervolgopleiding.

Onderwijsaansluiting op de arbeidsmarkt
In de voormalige vier gemeenten is, door de kleinschaligheid van deze gemeenten, weinig aandacht geweest voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Zowel onderwijs als ondernemers hebben bij de nieuwe gemeente aangegeven, dat ze hier wel degelijk behoefte aan hebben. Ze missen de verbindingen en willen dan ook graag dat de gemeente Goeree-Overflakkee hier het initiatief in gaat nemen.

Voor werkgevers is het belangrijk om in de toekomst goed geschoold en gekwalificeerd personeel te werven en voor jongeren is het van belang om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.


Dorpen met meeste bedrijven

Beste kansen als werkzoekende op Goeree-Overflakkee
(Bron: regiobedrijf.nl)

 1. Middelharnis (197)
 2. Ouddorp & Stellendam (132)
 3. Oude-Tonge (102)
 4. Dirksland (80)
 5. Sommelsdijk (54)
 6. Goedereede (31)
 7. Ooltgensplaat (29)
 8. Den Bommel (25)
 9. Stad aan ’t Haringvliet (19)
 10. Achthuizen en Herkingen (13)

Op Werkopflakkee.nl kunt u zelf per dorp zoeken naar de nieuwste en beste vacatures.


Vakgebieden met de meeste bedrijvigheid

Aanwezigheid van vakgebieden op Goeree-Overflakkee
(Bronnen: cbs.nl, regiobedrijf.nl)

Zoals u kunt zien in het cirkeldiagram, bestaat het grootste deel van de bedrijven op Goeree-Overflakkee uit Groothandel en detailhandel. Verder zijn landbouw, bosbouw en visserij en bouwnijverheid goed op het eiland vertegenwoordigd. De bouwnijverheid zal komende jaren gaan groeien. Dit komt omdat de bevolking van Goeree-Overflakkee in de periode tot 2025 met 2,5-5% zal groeien.

“De woningverkopen op Goeree-Overflakkee zijn ongekend. Niet alleen de nieuwbouwwoningen, maar de bestaande woningen worden momenteel goed verkocht. En dan worden er daarnaast ook nog veel recreatiewoningen verkocht op de kop van het eiland.” – wethouder Marnix Trouwborst
(Bron: www.Goeree-Overflakkee.nl)


Populaire vakgebieden op Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee is daarnaast als eiland vooral bekend om:

 • Innovatieve landbouw
 • Recreatie langs het water en aan de kust van Ouddorp
 • De duurzame visserij uit Stellendam
 • Actieve watersporten rond Brouwersdam

Deze vakgebieden zetten Goeree-Overflakkee op de kaart en zullen alleen maar populairder worden in de toekomst. Ook de gemeente zet zich in om deze vakgebieden te promoten. Daarnaast steunt de gemeente duurzame initiatieven, omdat de ambitie is om het eiland volledig energie-neutraal te maken


Duurzame initiatieven

Goeree-Overflakkee is hard op weg om het meest duurzame eiland van West-Europa te worden. In 2020 is het eiland volledig energie-neutraal, door duurzame bedrijfsvoering, opwekking van zonne- en windenergie, energieopslag en de getijdencentrale die in de Brouwersdam komt. Ook op dit gebied zullen steeds meer kansen komen te liggen voor werknemers en ondernemers.

Wilt u weten waar uw kansen liggen op de arbeidsmarkt van Goeree-Overflakkee? Bekijk de vacatures op WerkopFlakkee.nl!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *